Programma’s voor gemeente en organisaties

Bij Broodje Aap & Linke Soep kunnen nieuwkomers en Tilburgers meedoen in de samenleving en zich ontwikkelen naar een bestaan met perspectief. We creëren ontmoetingsplekken waar nieuwkomers, oudkomers, Tilburgers en vrijwilligers samenkomen en samen leren. We hebben programma’s op het gebied van participatie en inburgering. De programma’s vinden plaats in een praktische en taalrijke horecaomgeving, waarbij contacten gelegd worden met bedrijven en organisaties.

Inburgeringsprogramma:

Leren en werken in de horeca

Bij Broodje Aap & Linke Soep gaan participeren, werken en leren hand in hand. Deelnemers gaan aan de slag in onze keuken: Zij worden ondergedompeld in een Nederlandse taalomgeving, leren de beginselen van het horecavak en ervaren ‘hoe het werkt’ in Nederland. We leggen contacten met bedrijven en organisaties in Tilburg: zij spelen een onmisbare rol bij de inburgering en (arbeids)participatie van deelnemers. Samen zetten we stappen richting de toekomst. Motivatie, talent en ambitie van de deelnemers staan centraal. We streven naar uitstroom naar passend werk

Voor wie

Statushouders die gaan starten of bezig zijn met inburgering en gemotiveerd zijn om in horeca of aanverwante branche te gaan werken. We hebben een ontwikkeltraject horeca voor de B1 en Z route.

Wat
Deelnemers leren horecavaardigheden, werknemersvaardigheden en vaktaal in de praktijk van onze horecakeuken. In het inburgeringsprogramma werken we samen met taalschool Werkvloertaal.
B1 route
 • 1 jarige opleiding
 • 1 keer per week theorie- en praktijkles horeca
 • Taalles op de werkvloer richting B1
 • Excursies
 • Stagetraject
 • Begeleiding op maat
Deelnemer heeft na afronding
 • Grotere taalvaardigheid op de werkvloer op niveau B1
 • Een realistisch beeld over aan horeca gerelateerde beroepen
 • Werknemersvaardigheden, werkritme en ruime werkervaring in de horeca
 • Een beter beeld van eigen ambitie en mogelijkheden
 • De mogelijkheid door te stromen naar een examentraining om het praktijkdiploma keukenassistent te behalen
Z route
 • 2 jarige opleiding
 • 1 keer per week praktijkles horeca
 • Taal op de werkvloer
 • Excursies
 • Stagetraject
 • Begeleiding op maat
Deelnemer heeft na afronding
 • Grotere taalvaardigheid
 • Voldoende participatie-uren
 • Een realistisch beeld over aan horeca gerelateerde beroepen
 • Werknemersvaardigheden, werkritme en ruime werkervaring in de horeca
 • De mogelijkheid deelcertificaten te behalen
 • Grotere kans uit te stromen naar werk
Participatieprogramma

Meedoen in de taalrijke keuken

Broodje Aap & Linke Soep biedt nieuwkomers, oudkomers, Tilburgers kansen om mee te doen in de samenleving. Een deel van hen is nieuw in Nederland, anderen zijn al jaren geleden in Nederland terecht gekomen, maar hebben nog niet voldoende aansluiting gevonden bij onze samenleving. Waar wij voor staan is het verzorgen van een krachtige taalomgeving, het waarborgen van culturele diversiteit en het streven naar duurzame participatie in de samenleving.

Voor wie

Nieuwkomers en Tilburgers die nog niet het netwerk hebben en nog niet voldoende de Nederlandse taal spreken om mee te kunnen doen in de samenleving.

Tilburgers op zoek naar nieuwe zinvolle bezigheden en/of een nieuw netwerk na bijvoorbeeld verlies van werk en/of gezondheidsproblemen.

Doelen

 • Ontmoetingen en verbindingen creëren tussen deelnemers, vrijwilligers en gasten
 • Deelnemers een plek geven om te participeren in de samenleving
 • Onderhouden en versterken van de Nederlandse taalvaardigheid
Een praktisch programma
 • 1 jarig traject
 • 1 keer per week van 9.00 tot 14.00 uur
 • Samen praten, samen leren, samen werken en samen eten
 • In een veilige en taalrijke omgeving
 • Deelnemers en taalvrijwilligers doorlopen samen het programma
 • Gespreksthema’s over leven en werken in Nederland/Tilburg
 • Aandacht voor opbouw van een sociaal netwerk
 • Contact met gasten aan tafel in het proeflokaal
 • Ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk

Ons succes

Sinds de oprichting in 2016 heeft Broodje Aap & Linke Soep zich bewezen als een ontmoetings- en ontwikkelingsplek waar oude en nieuwe Tilburgers meedoen, samenwerken en waar bemiddeld wordt naar werk. Met onze lunches en catering hebben we in korte tijd een plek in de stad veroverd. Jaarlijks hebben 12 deelnemers deelgenomen aan onze horecatrainingen, waarvan gemiddeld de helft is uitgestroomd naar werk.

Na de laatste horecaopleiding heeft 50% van de deelnemers een examen KAS gedaan op Rooi Pannen in Tilburg, waarbij 100% geslaagd is met zeer goede resultaten.

Ook in Waalwijk is, na het Tilburgse succes, in 2022 een groep begonnen aan een eenjarig horecatraject in samenwerking met Baanbrekers. Broodje Aap & Linke Soep verzorgt de opleiding horeca en taal, Baanbrekers zorgt voor de locatie en stage- en werkplekken voor de tien Waalwijkse deelnemers.

Aanmelden

Wil je meer informatie of wil je iemand aanmelden?
Neem contact met ons op via het contactformulier of bel:

Contact

Reinevaarstraat 55 – 5044 HD Tilburg

Tel: 06-42703596
E-mail: info@broodjeaaplinkesoep.nl
Of neem contact op via onderstaand formulier