Juridische kennisgeving

U bevindt zich in een ruimte die toegewijd is aan de rechten van de gebruikers van deze website waar u maximale transparantie en nauwkeurigheid heeft over alles wat u moet weten over deze website.

Deze website voldoet strikt aan de organische wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals aan Wet 34/2002 van 11 juli over de informatiemaatschappij Services en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

ID van de persoon die verantwoordelijk is voor de website
Sociale denominatie: Frank Pijnenburg
CIF/NIF: X1344467W
Email: info@happy2design4u.com
Adres: Calle Pintor Maria Carbonellopis, 28, 3º, 1ª, 08870 Sitges, BCN, Spanje
De sociale activiteit is : Grafisch ontwerp, Web design en Fotografie.

Maakt u zich zorgen over uw persoonlijke gegevens?
Lees ons “Privacybeleid“.

Verplichtingen en verplichtingen van de gebruikers
De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een zakelijke relatie met Broodje Aap & Linke Soep inhoudt. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.

Het gebruik van de website, voor illegale of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken of de normale werking van de website kunnen belemmeren, is verboden. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

  • De reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij u mijn toestemming hebt als de rechtmatige eigenaar.
  • Elke schending van de rechten van de provider of van Broodje Aap & Linke Soep als legitieme eigenaar.
  • Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website www.broodjeaaplinkesoep.nl stemt de gebruiker ermee in geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van Broodje Aap & Linke Soep of derden zou kunnen schaden of dat het www.broodjeaaplinkesoep.nl portaal, of op enigerlei wijze het normale gebruik van internet verhinderen.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat www.broodjeaaplinkesoep.nl daarom de afwezigheid van malware of andere elementen die wijzigingen in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, hoewel ik alle nodige middelen en gepaste veiligheidsmaatregelen heb genomen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

Veiligheids maatregelen
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan Broodje Aap & Linke Soep worden doorgegeven, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend bij Broodje Aap & Linke Soep ligt, en Broodje Aap & Linke Soep heheerd alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie daarin garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevens en bescherming.

De communicatie tussen gebruikers van www.broodjeaaplinkesoep.nl maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij https-protocollen, daarom garanderen wij de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers gegarandeerd is.

Platform voor conflictoplossing
Broodje Aap & Linke Soep stelt de gebruikers ook het platform voor geschillenbeslechting ter beschikking dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid
Broodje Aap & Linke Soep geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of van zijn diensten en inhoud.
  • Het bestaan van malware, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.
  • Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving.
  • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
  • De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen Broodje Aap & Linke Soep en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Tilburg.

Als een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over het portaal www.broodjeaaplinkesoep.nl, neem dan contact op met info@broodjeaaplinkesoep.nl

De juridische kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2022.