Broodje Aap & Linke Soep is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Ons RSIN-nummer is 8574.30.129
Stichting Broodje Aap & Linke Soep
NL05 RABO 0199 2995 60

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

Volg Broodje Aap & Linke Soep op Social Media

Contact

Reinevaarstraat 55 – 5044 HD Tilburg

Tel: 06-42703596
E-mail: info@broodjeaaplinkesoep.nl
Of neem contact op via onderstaand formulier