Horeca-opleiding

De horeca-opleiding is een praktijkopleiding tot KAS (Assistent Keuken) of BAS (Assistent Bediening). Er geldt geen minimaal taalniveau om mee te kunnen doen aan de opleiding; er kunnen dus verschillende taalniveau’s bij elkaar in een groep. De opleiding duurt 12-15 maanden, dit is ook mede afhankelijk van het taalniveau en de leerbaarheid van de deelnemer. De opleiding wordt afgesloten met een examen waarna de deelnemer beschikt over een door de branche erkend vakdiploma en over de benodigde werknemersvaardigheden. Daarnaast heeft de deelnemer ruim werkervaring opgedaan. Hiermee kan de deelnemer uitstromen naar betaald werk binnen de horeca of aanverwant, of doorstromen naar een MBO-opleiding in de richting horeca of zorg.

Deze opleiding is bedoeld voor nieuwe Tilburgers die nog moeten inburgeren of die hun inburgering hebben afgerond maar nog altijd thuis zitten zonder werk en geen groot sociaal netwerk hebben. Door de weinige taalcontacten is het moeilijk om de Nederlandse taal te onderhouden. Voor werkgevers is het vaak een drempel om mensen die de taal niet voldoende spreken aan te nemen. Door mee te doen aan de horeca-opleiding krijgt deze groep een hernieuwd toekomstperspectief. Dat draagt bij aan participatie in de samenleving, persoonlijk geluk en stabiliteit in gezinnen.

Voor statushouders die nog moeten inburgeren bieden we de Horeca-opleiding Inburgering+ aan. Dit doen we in samenwerking met Stichting Werkvloer, zij beschikken over het keurmerk Blik op Werk.

Meer weten over de Horeca-opleiding Inburgering+? Neem dan contact met ons op.

In 2020 draait onze horeca-opleiding mee in de Pilot Inburgering+ in Op de website Nieuwe Brabanders vind je hier meer informatie over.

De Horeca-opleiding Inburgering+ wordt mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Gemeente Tilburg en Instituut Gak en maakt onderdeel uit van het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ van Instituut Gak.

Meedoen bij Broodje Aap?

Neem gerust contact met ons op.