Bestuur

Broodje Aap & Linke Soep is een stichting met een eigen bestuur bestaande uit vrijwilligers die onbezoldigd werk verrichten voor de stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mevr. Gerda de Ruijter  (voorzitter)
  • Dhr. Paul van Boekel
  • Dhr. Frits van den Assem

Kijk hier voor het beleidsplan en de jaarrekeningen:

Broodje Aap & Linke Soep is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Ons RSIN-nummer is 8574.30.129.

Meedoen bij Broodje Aap?

Neem gerust contact met ons op.